975-223344 correo@electroni.co

Magnificat

Jaunaren handitasuna dut goresten,
pozaren pozez daukat barrena,
Jainkoa baitut salbatzaile.
Bere mirabe ezerez honengan jarri ditu begiak;
horregatik, dohatsu deituko naute guztiek gaurdanik.
Gauza handiak egin ditu nire alde Ahalguztidunak.
Santua da eta gizaldiz gizaldi errukitsua
begirune diotenentzat.
Bere indar guztiaz jokatu du:
buru-harroak suntsitu ditu,
ahaltsuak goi-postuetatik bota
eta ezerezak gora jaso;
ondasunez bete ditu gose zeudenak,
eta esku-hutsik bidali aberatsak;
lagun etorri zaio bere herri Israeli,
bere errukiaz oroiturik:
hala hitzemana zien gure arbasoei,
Abrahami eta ondorengoei betiko.